LINCOLNWELD® 880

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Może być stosowany zarówno do łączenia jak i napawania
 • Optymalny wygląd lica spoiny przy spawaniu drutem litym, niskostopowym o minimlanej zawartości krzemu 0,20%
 • Do zastosowania z drutem pełnym i proszkowym.

Typowe zastosowanie

 • Aplikacje wymagające dobry wygląd ściegu
 • Napawanie

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA P4462

druty_proszkowe

AWS: E2209T1-1

Cechy główne

 • Drut proszkowy do spawania w osłonie gazu w pozycji wymuszonej stali nierdzewnych z gatunku duplex
 • Odpowiedni do pracy w temp. do 250°C
 • Wysoka odporność na pitting, korozję zmęczeniową oraz korozję ogólną

Typowe zastosowanie

 • Złącza różnoimienne, np. stal niestopowa i niskostopowa ze stalą nierdzewną duplex

Pozycje spawania

Wszystkie, z wyjątkiem z góry na dół

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA P316L

druty_proszkowe

AWS: E316LT1-1/-4

Cechy główne

 • Drut proszkowy do spawania stali nierdzewnych w osłonie gazu
 • Stabilny łuk, mała ilość odprysków i dobre usuwanie żużla
 • Doskonałe podawanie drutu, odpowiada spawaczom

Typowe zastosowanie

 • Rutylowy osłaniany gazem drut proszkowy ze stali nierdzewnej do spawania w pozycji podolnej do stali 304 stabilizowanych tytanem lub niobem oraz równoważnych

Pozycje spawania

Wszystkie, z wyjątkiem z góry na dół

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz aktywny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA P309MOL

druty_proszkowe

AWS: E347T0-1

Cechy główne

 • Opracowany specjalnie do spawania stali nierdzewnych z niestopowymi oraz na warstwy buforowe przy platerowaniu
 • Odpowiedni do napraw złączy różnoimiennych i stali trudnospawalnych

Typowe zastosowanie

 • Spawanie różnych metali: stali niskowęglowej i niskostopowej ze stalą nierdzewną CrNi lub CrNiMo do max. grubości 12 mm.
 • Napawanie stali niskowęglowych i niskostopowych

Pozycje spawania

Podolna, pionowa i obwodowa

Gaz osłonowy

 • Drut proszkowy do spawania w osłonie gazu z wysoką zawartością M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz aktywny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA P309L

druty_proszkowe

AWS: E309LT0-1/-4

Cechy główne

 • Drut proszkowy do spawania w osłonie gazu z wysoką zawartością CrNi do spawania w pozycji podolnej
 • Do spawania stali nierdzewnych ze stalami węglowymi i warstw buforowych w stalach platerowanych
 • Wysoka odporność na wzrost kruchości

Typowe zastosowanie

 • Do spawania stali nierdzewnych 309L w pozycji podolnej

Pozycje spawania

Podolna, pionowa i obwodowa

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz czynny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA P304L

druty_proszkowe

AWS: E308LT1-1/-4

Cechy główne

 • Stabilny łuk, mały rozprysk i dobre odprowadzanie żużlu
 • Doskonałe podawanie drutu, odpowiada spawaczom
 • Znakomity wygląd spoiny

Typowe zastosowanie

 • Dla spawania bez pozycji

Pozycje spawania

Wszystkie, z wyjątkiem z góry na dół

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Aktywnośc gazu 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA 4462

druty_proszkowe

AWS: E2209T1-1

Cechy główne

 • Drut proszkowy do spawania stali nierdzewnych z gatunku duplex w osłonie gazu w pozycji podolnej
 • Odpowiedni do pracy w temp. do 250°C
 • Wysoka odporność na pitting, korozję zmęczeniową oraz korozję ogólną

Typowe zastosowanie

 • Złącza różnoimienne, np. stal niestopowa i niskostopowa ze stalą nierdzewną duplex

Pozycje spawania

Podolna, pionowa i obwodowa

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz aktywny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA 347

druty_proszkowe

AWS: E347T0-1

Cechy główne

 • Doskonała odporność w środowiskach agresywnych, takich jak kwas azotowy
 • Wysoka odporność na korozję międzykrystaliczną
 • Do stali 304 stabilizowanych tytanem lub niobem oraz równoważnych
 • Łatwo usuwalny żużel i ładny wygląd spoiny

Typowe zastosowanie

 • Rutylowy osłaniany gazem drut proszkowy ze stali nierdzewnej do spawania w pozycji podolnej do stali 304 stabilizowanych tytanem lub niobem oraz równoważnych

Pozycje spawania

Podolna, pionowa i obwodowa

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz czynny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA 316L

druty_proszkowe

AWS: E316LT0-1/ -4

Cechy główne

 • Drut proszkowy do spawania stali nierdzewnych w osłonie gazu
 • Stabilny łuk, mała ilość odprysków i dobre usuwanie żużla
 • Doskonałe podawanie drutu, odpowiada spawaczom

Typowe zastosowanie

 • Do spawania stali nierdzewnych w osłonie gazu
 • Stabilny łuk, mała ilość rozprysków i dobre usuwanie żużla

Pozycje spawania

Podolna, pionowa i obwodowa

Gaz osłonowy

 • M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz aktywny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej

COR-A-ROSTA 309MOL

druty_proszkowe

AWS: E309LMOT0-1/-4

Cechy główne

 • Opracowany specjalnie do spawania stali nierdzewnych z niestopowymi oraz na warstwy buforowe przy platerowaniu
 • Odpowiedni do napraw złączy różnoimiennych i stali trudnospawalnych

Typowe zastosowanie

 • Spawanie różnych metali: stali niskowęglowej i niskostopowej ze stalą nierdzewną CrNi lub CrNiMo do max. grubości 12 mm

Pozycje spawania

Podolna, pionowa i obwodowa

Gaz osłonowy

 • Drut proszkowy do spawania w osłonie gazu z wysoką zawartością M21 : Mieszanka gazu Ar+ (>15-25%) CO2
 • C1: Gaz aktywny 100% CO2
 • Przepływ gazu : 15-25l/min

Czytaj więcej