P2007

druty_proszkowe

AWS: ER316L

Cechy główne

 • Łatwo usuwalny żużel
 • Jednolity kolor całego złącza
 • Straight edges on butt welds applications
 • Doskonałe zachowanie dla stali z 9% Ni
 • Możliwość spawania prądem zmiennym

Typowe zastosowanie

 • Stal nierdzewna
 • Zbiorniki oraz zbiorniki ciśnieniowe

Czytaj więcej

LNS 309L

druty_proszkowe

AWS: ER316L

Cechy główne

 • Austenityczny drut wysokostopowy o niskiej zawartości C do spawania złącz różnoimiennych
 • Zalecany z topnikiem P2007 i P2000

 

Czytaj więcej

LINCOLNWELD® MIL800-H

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Zapewnia wiodący na rynku poziom dyfuzyjnego H2
 • Przeznaczony do zastosowań niskotemperaturowych
 • Zalecany do spawania jedno lub wielołukowego spoin czołowych i pachwinowych

Typowe zastosowanie

 • Stale HY-80 i HSLA-80 drut Lincolnweld® LA-100
 • Spoiny poziome i pachwinowe
 • Spawanie w technice jedno lub wielołukowej
 • Duża wytrzymałość, tam gdzie opóźnione pękanie jest problemem.

Czytaj więcej

980

blank

Cechy główne

 • Bardzo łatwe usuwanie żużla, także z wąskich rowków
 • Topnik do wielu zastosowań
 • Odpowiedni dla półautomatycznego spawania pod topnikiem
 • Atrakcyjny jako topnik uniwersalny

Typowe zastosowanie

 • Odpowiedni dla półautomatycznego spawania pod topnikiem
 • Ogólne zastosowanie
 • Spoiny pachwinowe

 

Czytaj więcej

960

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Atrakcyjny jako topnik uniwersalny
 • Bardzo dobry do spawania półautomatycznego łukiem krytym
 • Łatwe czyszczenie i usuwanie żużla

Typowe zastosowanie

 • Spoiny doczołowe (jedno i wielościegowe)
 • Może być używany do zanieczyszczonych, zardzewiałych blach, razem z drutem L-50M

Czytaj więcej

860

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Dobra udarność przy spawaniu zarówno wielościegowym (z L60/L61/L50M) jak i dwuściegowym (drutem LNS 140A)
 • Wysoka odporność na pękanie

Typowe zastosowanie

 • Dobra udarność przy spawaniu dwuwarstwowym
 • Zbiorniki ciśnieniowe
 • Ogólne zastosowanie przemysłowe

Czytaj więcej

802

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Stopiwo zawiera minimum 0.2% Si oraz dodatek V, Nb, Ti, a także podwyższoną zawartość Cr w porównaniu z pierwotną zawartością drutu Lincore
 • Łatwe usuwanie żużla i dobry wygląd ściegu

Czytaj więcej

761

blank

Cechy główne

 • Duża obciążalność prądowa
 • Wysoka odporność na pękanie
 • Odpowiedni dla skorodowanych/zabrudzonych blach (przy dużym natężeniu prądu)
 • Odpowiedni dla stali zwykłej jakości

Typowe zastosowanie

 • Budowa statków
 • Przemysł ciężki
 • Rury o dużej średnicy

Czytaj więcej

P230

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Topnik stosowany z szeroką gamą drutów elektrodowych
 • Niska zawartość wodoru
 • Dobra udarność w dwóch i wielu przejęciach
 • Dobór drutów umożliwiajacych zastosowania od -40 do +400°C

Typowe zastosowanie

 • Bardzo dobre własności mechaniczne w niskiej temperaturze zarówno przy spawaniu dwuwarstwowym jak i wielowarstwowym
 • Doskonały przy spawaniu jednym drutem lub w układzie tandem

Czytaj więcej

782

blank

Cechy główne

 • Dobre kształtowanie lica przy optymalnej zwilżalności
 • Duża szybkość spawania cienkich blach
 • Spawanie jedno i wieloelektrodowe doczołowe i pachwinowe
 • Optymalny topnik do zastosowań „rurka-płaskownik” (ekrany szczelne), szczególnie z topnikiem drobnoziarnistym

Typowe zastosowanie

 • Optymalny topnik do zastosowań „rurka-płaskownik” (ekrany szczelne), szczególnie z topnikiem drobnoziarnistym

Czytaj więcej