P223

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Dobra udarność przy spawaniu w dwóch i wielu przejściach
 • Niska zawartość wodoru
 • Szczególnie odpowiedni dla wzdłużnego i spiralnego spawania rur
 • Nadaje się do stosowania w systemie 3 drutów

Czytaj więcej

995N

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Najlepszy do stosowania w wytwórniach rur, aż do gatunku X 80
 • Dobra charakterystyka spawalnicza i zarys spoiny
 • Lepsze wyniki przy rurach o grubości ponad 12 mm
 • Stopiwo o kontrolowanej zawartości N zapewnia dobrą udarność rur do pracy w warunkach arktycznych
 • Bardzo niska zawartość wodoru w stopiwie

Typowe zastosowanie

 • Automatyczne, jednościegowe spawanie
 • Single or multiple arc welding
 • High speed longitudinal seam welding on a range of Rury steels
 • One side welding requiring impact properties

Czytaj więcej

P2000S

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Kompensuje wypalanie się Cr i zwiększa jego udział w spoinie
 • Spawanie stali nierdzewnej z węglową
 • Stosowany do spawania pierwszych warstw na stalach węglowych drutami zawierającymi większe ilości dodatków stopowych

Typowe zastosowanie

 • Spawanie stali nierdzewnej z węglową
 • Stosowany do spawania pierwszych warstw na stalach węglowych drutami zawierającymi większe ilości dodatków stopowych
 • Odpowiedni, kiedy wymagany jest większy udział ferrytu w spoinie

Czytaj więcej

P2000

druty_proszkowe

AWS: EM12

Cechy główne

 • Łatwo usuwalny żużel również z wąskiego rowka
 • Małe zużycie topnika
 • Bardzo dobra odporność na obciążenia dynamiczne w obniżonej temperaturze, spowodowana względnie niską zawartością Si

Typowe zastosowanie

 • Stal nierdzewna

Czytaj więcej

LNS 135

druty_proszkowe

AWS: EM12

Cechy główne

 • Drut niskowęglowy o małej zawartości krzemu i manganu do ogólnych zastosowań
 • Zapewnia niską twardość i najlepsze rezultaty z topnikami aktywnymi z serii Lincolnweld® 700 (761, 781,782) i Lincolweld® 800 (861)

Czytaj więcej

L-61

druty_proszkowe

AWS: EM12K

Cechy główne

 • Industry standard for submerged arc welding applications
 • Drut niskowęglowy o małej zawartości krzemu i średniej manganu do ogólnych zastosowań
 • Zapewnia dobre wyniki spawania zarówno łukiem pojedynczym jak również w aplikacjach wielołukowych

Czytaj więcej

L-60

druty_proszkowe

AWS: EL12

Cechy główne

 • Zapewnia niską twardość i najlepsze rezultaty z Topnik aktywnyami aktywnymi z serii Lincolnweld® 700

Czytaj więcej

L-50M (LNS133U)

druty_proszkowe

AWS: EH12K

Cechy główne

 • Drut niskowęglowy o małej zawartości krzemu i wysokiej manganu do ogólnych zastosowań
 • Zapewnia dobre wyniki spawania zarówno łukiem pojedynczym jak również w aplikacjach wielołukowych
 • Zapewnia bardzo dobre właściwości mechaniczne w porównaniu z drutem gatunku EM12K (S2Si)

Typowe zastosowanie

 • Ogólne zastosowanie do zbiorników ciśnieniowych kiedy wymagane są dobre własności mechaniczne

Czytaj więcej

LNS 175

druty_proszkowe

AWS: ENI3

Cechy główne

 • Drut podtopnik z 3,5%Ni do stali kriogenicznych takich jak SA203Gr lub 12Ni14

Czytaj więcej

LNS 168

druty_proszkowe

Cechy główne

 • Drut podtopnik niskostopowy przeznaczony do stali wysokowytrzymałych (Re>690MPa)
 • Dobra udarność do -40°C w połączeniu z topnikiem zasadowym

Czytaj więcej